Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Kraśniku  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Województwo
LUBELSKIE  
Powiat
kraśnicki  
Ulica
ul. Obwodowa  
Numer budynku
1  
Data publikacji od
2020-09-21  
Data publikacji do
2023-10-31  
Termin składania ofert
2020-10-27 10:00  

Przedmiotem zamówienia jest zakup 1 sztuki ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego przeznaczonego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku. Oferowany samochód ma być fabrycznie nowy, rok produkcji 2020 r., nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy.

Podstawowe parametry samochodu:

- kabina czterodrzwiowa, fabrycznie jednomodułowa - ilość miejsc siedzących 1+1+4

- moc minimalna - 320 KM

- rodzaj napędu - 4 x 4

- autopompa – dwuzakresowa

- wydajność min. 3200 dm3/min - 8 bar, 350 dm3/min - 40 bar

- zbiornik wody min. 5 000 dm3

- zbiornik na środek pianotwórczy min. 500 dm3

Załączniki

  Ogłoszenie o zamó... Kraśnik.pdf 4,09 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o uzupel...amowieniu.pdf 2,53 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zamó...z.Urz. UE.pdf 186,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ.pdf 27,75 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załączniki 2-7 - ...dytowalna.doc 531,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  espd-request.xml 142,68 KB (xml) szczegóły pobierz
  Instrukcja-wypelnia...JEDZ-ESPD.pdf 1,13 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o tresci... - strona.pdf 822,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  odp_do_wykonawcow.pdf 728,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja z otwarcia ofert.pdf 581,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zawiadomienie o roz...ępowania.pdf 1,57 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się